THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH & GIẢI THƯỞNG
Xem chi tiết
ĐĂNG KÝ THAM GIA & THI ĐẤU SƠ KHẢO

Để có thể tham gia vòng sơ khảo bạn cần:

1) Phải có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận của cơ quan quản lý là đang sinh sống, học tập & làm việc tại Hải Phòng

2) Đăng ký 1 tài khoản trên website TiếngAnh123.com và cập nhật thông tin cá nhân trên website bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi làm việc hoặc đang học tập.

3) Phải vượt qua đủ 5 bài khởi động dưới đây mới được tham gia vòng sơ khảo.


BÀI KHỞI ĐỘNG

(Bạn phải vượt qua đủ 5 bài khởi động bên dưới mới có thể tham gia bài thi đấu sơ khảo)

Giờ thi 1: Bắt đầu vào lúc 8:00 - Chủ nhật - ngày 27/11/2016
Còn

sẽ đến giờ thi đấu bài sơ khảo 1

BÀI THI ĐẤU SƠ KHẢO 1
Bạn cần đăng nhập để tham gia thi, nếu bạn đã có tài khoản trên TIENGANH123.COM thì VÀO ĐÂY để đăng nhập hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI
Giờ thi 2: Bắt đầu vào lúc 13:00 - Chủ nhật - ngày 27/11/2016
Còn

sẽ đến giờ thi đấu bài sơ khảo 2

BÀI THI ĐẤU SƠ KHẢO 2
Bạn cần đăng nhập để tham gia thi, nếu bạn đã có tài khoản trên TIENGANH123.COM thì VÀO ĐÂY để đăng nhập hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI
Giờ thi 3: Bắt đầu vào lúc 20:00 - Chủ nhật - ngày 27/11/2016
Còn

sẽ đến giờ thi đấu bài sơ khảo 3

BÀI THI ĐẤU SƠ KHẢO 3THỐNG KÊ & BẢNG XẾP HẠNG KHỞI ĐỘNG

Số người đăng ký dự thi : 193

Bảng xếp hạng vòng khởi động cập nhật đến 24h00 ngày 26/11/2016


BẢNG XẾP HẠNG CHUNG:

Xem bảng xếp hạng Tìm

THỐNG KÊ & BẢNG XẾP HẠNG VÒNG SƠ KHẢO

Số người đăng ký dự thi : 31

Bảng xếp hạng vòng sơ khảo cập nhật đến 24h00 ngày 27/11/2016


BẢNG XẾP HẠNG CHUNG:

Xem bảng xếp hạng Tìm